José Carreras Leukämie Stiftung, Dezember 2014
 

Collien Ulmen-Fernandes, Jonas Kaufmann und Frank Elstner gratulieren José Carreras

Youtube
 
 
 
 
 
 
 


 
 
  www.jkaufmann.info back top